Magyar emlékhelyek Törökországban
Magyar            Türkçe             English
  • Stina Wraunecker: Thököly Imre (1657–1705)

  • Johannes Meyer: Thököly Imre az erdélyi hadak élén, 1678

  • Thököly Imre és Kara Musztafa

Thököly Imre Emlékház
(İzmit - Kocaeli)

A kiállításról

2008. november 14-én nyílt meg Izmitben – mely ma Kocaeli nagyváros része – a Seka parkban a Thököly Emlékház, amely az 1701–1705 között száműzetésben itt élő Thököly Imrének állít emléket.

A gyermek Thökölyt 8 évesen Apafi Mihály erdélyi fejedelem kinevezte Máramaros, majd Árva vármegye főispánjává. 1668–1670 között az eperjesi lutheránus kollégiumban folytatott tanulmányokat. Wesselényi-szervezkedés bukása után – melyben apja is részt vett – Erdélybe menekült. Itt bekapcsolódott a Magyar Királyság elleni harcokba, 1680. január 8-án a felkelők fővezérükké választották. Seregei a következő években jelentős sikereket értek el. 1682–1685 között a felső-magyarországi török vazallusállam (Orta Madzsar) fejedelme. 1685-ben a törökök Váradon elfogták, és 1688-ig fogságban tartották. Ezt követően a törökök oldalán vett részt a visszafoglaló háborúban, de az 1699-ben megkötött karlócai béke értelmében az Oszmán Birodalom belsejébe száműzték, ahova számos híve követte. A politikai emigráció tartózkodási helyéül Csiprovac várost jelölték ki néhány környékbeli faluval, míg Thököly szűkebb kíséretével Isztambulban tartózkodott. 1701 szeptemberében azonban engedély nélkül Drinápolyba ment, amiért kíséretével együtt Izmitbe (görög nevén Nikomédia), a „Virágok mezejére” telepítették át szűk kíséretével. A fejedelem házastársa Zrínyi Ilona 1703. február 18-án hunyta le szemét, Thököly pedig 1705. szeptember 13-án tért örök nyugalomra.

Hamvait 1906-ban hozták Magyarországra felesége, Zrínyi Ilona, mostohafia, II. Rákóczi Ferenc, Rákóczi József, Bercsényi Miklós és neje Csáky Krisztina, Esterházy Antal, Sibrik Miklós maradványaival együtt, miután az 1906. XX. törvénycikk eltörölte a Rákóczit és társait száműző 1715. XLIX. tc. 2. és 3. paragrafusát. Thököly Imre földi maradványait a késmárki új evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra.

 

© 2010 Magyar Nemzeti Múzeum | Minden jog fenntartva! | info@hnm.hu | Készítette: Save for Web